Ubuntu prosjektet
Visjoner
Hvordan DU kan
hjelpe
Nyheter
Kontaktinformasjon/
Takk
English Version
Bilder

Hva er Ubuntu-prosjektet
Ubuntu-prosjektet er et ”Hjelp til selvhjelp-prosjekt” som startet i Sør-Afrika i 2005. Ubuntu-prosjektet fokuserer på entreprenørskap og partnerskap, hvor deltakerne i bedriften selv har hatt ansvaret for planlegging, utførelse og videreføring. Deltagerne er hovedsakelig prosjektledere fra townships (slumområder) som har arbeidet frivillig som prosjektledere i barne- og ungdomsprosjekter i mange år.

I 2005 var deltagernes egne ønsker å starte en forretning hvor de kunne produsere såper som kunne selges til turister og i lokalsamfunnet. Denne forretningen skulle finansierer barne- og ungdomsprosjekter rundt townships i Sør-Afrika. Disse barne- og ungdomsprosjektene fokuserer på temaer som HIV og AIDS, bekjempelse av barnemishandling og menneskerettigheter. Hovedformålet med Ubuntu-prosjektet skulle være å redusere arbeidsløshet og kriminalitet. Prosjektmålet var å forbedre sosiale og økonomiske forhold. Deltakerne ønsket derfor å motta veiledning og kurs fra andre som hadde kompetanse på området. Ubuntu-prosjektet har oppnådd målet og er i dag lokalt forankret og selvhjulpet.

Hvordan oppstod Ubuntu-prosjektet
Partners with After School Care Projects, PASCaP, (www.pascap.org.za) er en ikke-statlig organisasjon som har hovedkontor i Cape Town i Sør-Afrika. De tilrettelegger programmer og kurs for unge i townships som ønsker å jobbe som prosjektledere i barne- og ungdomsprosjekter. Prosjektlederne har startet opp prosjekter hvor flere tusen barn mellom 6 og 16 år daglig møter opp for å lære om blant annet HIV og AIDS, menneskerettigheter og barnemishandling. Prosjektlederne mottar jevnlig nye kompetanse- og kunnskapsutvekslingskurs av PASCaP.

Utfordringen for prosjektlederne har vært at de har jobbet gratis og ikke mottatt lønn siden de startet som prosjektledere i 2000. De har opplevd dette som et stort og økende problem.  
I 2005 hadde Nina Tanggaard praksis i PASCaP. I den forbindelse kom hun i kontakt med prosjektlederne i barne- og ungdomsprosjektene i Queenstown. Denne byen ligger i Eastern Cape som er den fattigste provinsen i Sør-Afrika. Ideen om å starte Ubuntu-prosjektet ble utviklet sammen med henne i april 2005 hvor prosjektlederne gav uttrykk for at de ønsket å få en inntekt som gjorde det mulig for dem å fortsette i barne- og ungdomsprosjektene. Prosjektlederne fortalte at de ønsket å lage miljøvennlige såper som skulle selges til turister, butikker og i lokalområdet. For å virkeliggjøre dette, trengte de å motta kurs, samt oppstart- og videreutviklingskapital.

Gjennomføringen
I april, mai og juni 2005 utarbeidet 12 prosjektledere i Queenstown og Nina Tanggaard handlingsplan, forretningsplan og arbeidskontrakter for Ubuntu-prosjektet. Vi avtalte at de lokale prosjektlederne skulle være ansvarlige for gjennomførelsen og bæredyktigheten av prosjektet. Ledelsen i PASCaP skulle hjelpe til med transport av materiale og utstyr, samt veiledning, opplæring og motivasjon. Nina skulle ha ansvaret for å holde kurs og opplæring, samt sikre oppstartskapital.

I løpet av sommeren 2005, ble Hilde Marie Kvarenes fra Norge også engasjert i Ubuntu-prosjektet. I august 2005 dro Nina og Hilde Marie til Sør-Afrika for å hjelpe Ubuntu-prosjektet i gang i oppstartsfasen. I løpet av ett års tid var Nina og Hilde Marie ansvarlige for tilretteleggingen av kurs, veiledning, kapasitetsoppbygning og koordinering mellom PASCaP og de lokale prosjektlederne. Kursene og produksjon foregikk i en liten nedlagt kirke i Mlungisi townhsip i Queenstown.

Våren 2006 fikk Ubuntu-prosjektet sin første butikk og produksjonslokale i Queenstown. Hovedansvaret ble overført til lokale prosjektansvarlige, mens Nina og Hilde Marie fortsatte med den internasjonale koordineringen, veiledning, rådgivning og støtte. PASCaP ble en viktig støttespiller i den videre utviklingen av nye produkter og samarbeidspartnere.

I 2007, 2008 og 2009 fortsatte utviklingen av Ubuntu-prosjektet. Høsten 2007 flyttet vi inn i en ny butikk med bedre beliggenhet. Produktene fikk nye emballasjer, samt at vi begynte å motta enda flere bestillinger fra både store og små hotellkjeder og andre kjøpere. Produksjonen og salget inkluderer ikke lenger kun håndlagde såper, men også andre produkter: body lotion, body butter, dusj såpe, leppepomade, massasjeolje, badesalt og sjampo. Alle produktene finnes med ulike essensielle oljer. I 2008 koordinerte Ubuntu-prosjektet flere barne- og ungdomsprosjekter. Lokale samarbeidspartnere gikk i denne perioden inn for å hjelpe til med materiale og mat til deltagerne i noen av barne- og ungdomsprosjektene. I denne perioden dro Nina tilbake til Norge hvor hun fortsatte å jobbe som internasjonal koordinator, mens Hilde Marie koordinerte og tilrettela arbeidet i Queenstown.

Høsten 2008 ble alle partene enige om at Ubuntu-prosjektet var lokalt forankret og selvhjulet. Dette innebærer blant annet at vi har oppnådd målet at prosjektet ikke skal være avhengig av internasjonal bistand.  Ubuntu-prosjektet føres derfor videre av de lokale sørafrikanerne i Ubuntu-prosjektet. Nina og Hilde Marie sitt koordinerende og finansielle ansvar og engasjement ble derfor avsluttet i 2009.